Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2020.

Artikel 1 Identiteit van de onderneming
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Overeenkomst
Artikel 4 Levering
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
Artikel 8 Gegevensbeheer
Artikel 9 Garantie/klachten
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
Artikel 13 Aanbiedingen
Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
Artikel 15 OvermachtArtikel 1 Identiteit van de onderneming

De Boer schoenen
Nederland
Emailadres: deboerschoenen@outlook.com
KVK-nummer: 01015545
BTW nummer: NL8017609381B01

IBAN: NL39RABO 0333500970

Artikel 2 Algemeen
2.1 Onze algemene voorwaarden zijn geldig op alle artikelen die wij aanbieden. Zowel op www.deboerschoenen.nl als mondeling of via tekstberichten. De algemene voorwaarden zijn dan ook toepasbaar op alle bestellingen die bij De Boer schoenen worden gedaan. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen inzichtelijk op onze website en kunnen indien gewenst, schriftelijk worden verstuurd.
2.2 Door een bestelling te plaatsen bij De Boer schoenen aanvaard je de algemene voorwaarden. Wel is het zo dat De Boer schoenen het recht houdt om de levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de periode mag wijzigen.
2.3 De Boer schoenen garandeert dat de artikelen naar verwachting zullen zijn en zullen voldoen aan de omschrijvingen van de artikelen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de consument en De Boer schoenen komt officieel tot stand zodra De Boer schoenen heeft bevestigd dat het haalbaar is.
3.2 De Boer schoenen heeft het recht om zonder een reden te geven een bestelling of opdracht te weigeren. Daarnaast mag De Boer schoenen de keuze maken om bepaalde opdrachten te doen met als voorwaarde dat er een vooruitbetaling wordt gedaan.

Artikel 4 Verzenden/levering
4.1 De Boer schoenen streeft ernaar om de artikelen binnen 1 à 2 dagen de bestelling te versturen, zolang de voorraad strekt.
4.2 De Boer schoenen zal het adres wat is doorgegeven bij de bestelling bestempelen als plaats.
4.3 Zoals in de regels van de koopafstand staat, zullen wij alle bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verzenden. Mocht dit niet kunnen, omdat het artikelen niet meer op voorraad is of niet meer leverbaar is, dan zal De Boer schoenen binnen 30 dagen, na het plaatsen van de bestelling contact opnemen met de klant. In dit geval kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd.
4.4 De Boer schoenen is niet aansprakelijk voor vertraging die wordt veroorzaakt door het postorderbedrijf.
4.5 De Boer schoenen is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan doordat de aangekondigde levertermijn niet konden worden gehaald.
4.6 Het risico van kwijt geraakte pakketjes of beschadigde producten zijn het risico van De Boer schoenen tot dat het product wordt geleverd bij de consument. Dit geldt niet als er mondeling of schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
4.7 Wij rekenen €3,95 aan verzendkosten.

4.8 U kunt uw bestelling GRATIS afhalen en retourneren in de winkel in Balk.

4.9 Al onze bestellingen worden met PostNl verzonden.

4.10 Eventuele retourkosten zijn voor eigen rekening.

5.0 Artikel 5 Prijzen
5.1 Zolang de koop nog niet officieel tot stand is gekomen mag De Boer schoenen de prijzen aanpassen. Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.
5.2 Alle prijzen die zichtbaar zijn op de website zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten zullen nog apart worden berekend.
5.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kleine (typ) foutjes. Voor de gevolgen hiervan kan De Boer schoenen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 6 Betaling
6.1 De consument kan kiezen uit meerdere betaalmethoden, namelijk: achteraf betalen, IDEAL, Creditcard, eenmalige machtiging of een online overschrijving
6.2 Als er voor achteraf betalen wordt gekozen, dan dient de consument het bedrag binnen 7 dagen over te maken op het correcte IBAN nummer van De Boer schoenen. Is dit niet gebeurd, dan zal de koop worden ontbonden.

Artikel 7 Herroepingsrecht/zichttermijn
7.1 De Boer schoenen doet er alles aan om een artikel te leveren wat naar wens is. De Boer schoenen raadt aan het artikel direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het niet naar wens zijn dan dient de consument dit zo snel mogelijk te melden. Gezamenlijk zal er naar een passende oplossing worden gezocht.
7.2 De consument heeft na het plaatsen van de bestelling 14 dagen na ontvangst zonder geldige reden het recht om de bestelling te annuleren. Hierna heeft de consument 14 dagen om de artikelen te retourneren. Het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten die zijn betaald zullen terug worden gestort. De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.
Als de consument gebruikt maakt van het herroepingsrecht moeten alle artikelen in de originele staat en de originele verpakking terug worden gestuurd. Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht dient er contact opgenomen te worden met De Boer schoenen. Dit kan via deboerschoenen@outlook.com. De Boer schoenen streeft er naar om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen over te maken naar de consument. Mits het artikel in goede staat terug is ontvangen. Hieronder verstaat De Boer schoenen ook de schade die kan zijn ontstaan door sigarettenrook, parfum, hele vieze zweetvoeten of andere aanwezige geuren.

Artikel 8 Gegevensbeheer
8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij De Boer schoenen zullen de persoonlijke gegevens worden opgenomen in een klantenbestand. De Boer schoenen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal nooit persoonsgegeven verstrekken aan derden. Meer informatie hier over staat beschreven in onze privacy policy.

Artikel 9 Garantie/klachten
9.1 De Boer schoenen doet er alles aan om artikelen die voldoen aan de wensen van de consument te leveren. Daarbij is het belangrijk dat de deugdelijkheid en de bruikbaarheid ook voldoet aan de verwachtingen. Als de consument hierover niet tevreden is dan dient dit schriftelijk te worden gemeld.
9.2 De Boer schoenen doet er alles aan om een artikel/bestelling te leveren die naar wens is. De Boer schoenen raadt aan het artikel/bestelling direct naar ontvangst goed te controleren. Mocht het zo zijn dat de artikelen/bestelling niet goed, niet naar wens, incompleet of ondeugdelijk is dan dient de consument dit direct schriftelijk te melden. Gezamenlijk kan er worden gezocht naar een passende oplossing. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 2 maand na ontvangst gemeld te worden. De kosten van het eventueel terug sturen zijn voor de consument. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking verpakt te worden en terug te sturen naar De Boer schoenen.
9.3 Als de klachten van de consument gegrond worden bevonden door De Boer schoenen, zal De Boer schoenen de geleverde producten kosteloos vervangen of in overleg met de consument tot een andere oplossing komen. Iedere aansprakelijkheid van De Boer schoenen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daardoor zal er geen aanspraak kunnen worden gedaan op een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9.4 De Boer schoenen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Boer schoenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de producten van De Boer schoenen.
10.2 Alle aansprakelijkheid van De Boer schoenen en de producten van De Boer schoenen voor alle schade, van wat voor aard dan ook, direct of indirect, worden uitgesloten. Daarnaast is De Boer schoenen niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering bij derden kan ontstaan.
10.3 De aansprakelijkheid van De Boer schoenen is maximaal beperkt tot het aankoopbedrag van het desbetreffende artikel.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle eigendommen van De Boer schoenen blijven van De Boer schoenen tot dat de consument heeft voldaan aan de betalingsplicht.
11.2 De door De Boer schoenen geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen alleen in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
11.4 Mocht het gebeuren dat derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverd artikelen dan is de consument verplicht De Boer schoenen dan zo snel mogelijk over in te lichten.

Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
12.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten geldt het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen die ontstaan zijn uit een overeenkomst tussen De Boer schoenen en de consument, waar gezamenlijk geen passende oplossing kan worden gevonden neemt een bevoegde rechter kennis van de zaak. Deze rechter kan gezamenlijk gekozen worden. Met uitzondering van zaken die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 Aanbiedingen
13.1 Alle aanbiedingen bij De Boer schoenen zijn vrijblijvend. Mits anders is vermeld.
13.2 Als een consument gebruikt maakt van een aanbieding heeft De Boer schoenen het recht om binnen 3 werk dagen af te zien van de aanbieding. In dit geval met de aanvaarding worden herroepen of worden veranderd.
13.3 Aanbiedingen gelden bij De Boer schoenen niet automatisch voor nabestellingen.
13.4 Aan aanbiedingen/afprijzing die in het verleden zijn geweest kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 14 Afbeeldingen en omschrijving
14.1 Alle foto’s, afbeeldingen en omschrijvingen met informatie over de artikelen die De Boer schoenen verkoopt en worden weergegeven op www.deboerschoenen.nl zijn slechts indicaties. Er kunnen dan ook geen aanleiding geven tot een ontbinding van de koop of het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 15 Overmacht
15.1 De Boer schoenen kan niet aansprakelijk worden gesteld als het voorkomt dat de bestellingen niet kunnen worden geleverd ten gevolge van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt bedoelt: elke bijzondere oorzaak/omstandigheid welke in redelijkheid niet voor het risico van De Boer schoenen behoort.
Vertraging door de toeleveranciers, storing in de elektriciteit, storingen in het internet, storingen in het e-mailverkeer of wijzigingen van derden, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer of nalatigheid van de leveranciers gelden als overmacht.
15.3 De Boer schoenen mag als er sprake is van overmacht de overeenkomst ontbinden of de voorwaarden aanpassen. In geen enkel geval is De Boer schoenen verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.
15.4 Als De Boer schoenen op het moment dat er overmacht intreedt al gedeeltelijk heeft voldaan aan de verplichting met betrekking tot de bestelling en het overige deel kan niet worden gerealiseerd, dan is De Boer schoenen verplicht om het reeds geleverd gedeelte afzonderlijk te factureren. De consument is dan ook verplicht om deze factuur te voldoen(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 De Boer schoenen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel